321
NANUK

מק"ט : NANUK 310310
מידות פנים:
אורך: 131 מ"מ
רוחב: 77 מ"מ
גובה: 28 מ"מ
משקל: 200 גר'


 

מק"ט : NANUK 320320
מידות פנים:
אורך: 151 מ"מ
רוחב: 85 מ"מ
גובה: 39 מ"מ
משקל: 300 גר'


 

מק"ט : NANUK 330330
מידות פנים:
אורך: 170 מ"מ
רוחב: 96 מ"מ
גובה: 49 מ"מ
משקל: 400 גר'


 

מק"ט : NANUK 903903
מידות פנים:
אורך: 188 מ"מ
רוחב: 124 מ"מ
גובה: 79 מ"מ
משקל: 600 גר'


 

מק"ט : NANUK 904904
מידות פנים:
אורך: 213 מ"מ
רוחב: 152 מ"מ
גובה: 94 מ"מ
משקל: 700 גר'


מק"ט : NANUK 905905_For Website
מידות פנים :
אורך : 240.00 מ"מ
רוחב : 185.00 מ"מ
גובה : 135.00 מ"מ
משקל : 1.5 ק"ג


מק"ט Nanuk 908
מידות פנים :
אורך : 241 מ"מ
רוחב : 190 מ"מ
גובה : 190  מ"מ
משקל : 1.36 ק"ג


מק"ט : NANUK 909
מידות פנים:
אורך : 291 מ"מ
רוחב : 178 מ"מ
גובה : 93  מ"מ
משקל : 0.98 ק"ג

 


מק"ט : NANUK 910
מידות פנים:
אורך: 336 מ"מ
רוחב: 234 מ"מ
גובה: 104 מ"מ
משקל: 1.4 ק"ג


מק"ט : NANUK 915915-0001
מידות פנים :
אורך : 350.00 מ"מ
רוחב : 235.00 מ"מ
גובה : 155.00 מ"מ
משקל : 2 ק"ג


מק"ט: Nanuk 918
מידות פנים :
אורך : 378 מ"מ
רוחב : 249 מ"מ
גובה : 218  מ"מ
משקל : 2.9 ק"ג


מק"ט : NANUK 920
מידות פנים :
אורך : 380.00 מ"מ
רוחב : 265.00 מ"מ
גובה : 155.00 מ"מ
משקל : 2.3 ק"ג


מק"ט: Nanuk 923
מידות פנים :
אורך : 422 מ"מ
רוחב : 287 מ"מ
גובה : 135  מ"מ
משקל : 2.7 ק"ג

נעילה ע"י מפתח


מק"ט : NANUK 925
מידות פנים :
אורך : 430.00 מ"מ
רוחב : 300.00 מ"מ
גובה : 160.00 מ"מ
משקל : 2.8 ק"ג


 

מק"ט : NANUK 930
מידות פנים :
אורך : 455.00 מ"מ
רוחב : 330.00 מ"מ
גובה : 175.00 מ"מ
משקל : 3.2 ק"ג


מק"ט: Nanuk 933
מידות פנים :
אורך : 457 מ"מ
רוחב : 330 מ"מ
גובה : 241  מ"מ
משקל : 3.6 ק"ג


מק"ט : NANUK 935935b
מידות פנים :
אורך : 521.00 מ"מ
רוחב : 287.00 מ"מ
גובה : 191.00 מ"מ
משקל : 4.9 ק"ג
טרולי : √


מק"ט: Nanuk 938
מידות פנים :
אורך : 546 מ"מ
רוחב : 318 מ"מ
גובה : 294  מ"מ
טרולי : √


מק"ט : NANUK 940
מידות פנים :
אורך : 510.00 מ"מ
רוחב : 355.00 מ"מ
גובה : 200.00 מ"מ
משקל : 3.8 ק"ג


מק"ט : NANUK 945
מידות פנים :
אורך : 550.00 מ"מ
רוחב : 430.00 מ"מ
גובה : 235.00 מ"מ
משקל : 4.8 ק"ג


מק"ט : NANUK 950950b
מידות פנים:
אורך: 521 מ"מ
רוחב: 389 מ"מ
גובה: 257 מ"מ
משקל: 6.8 ק"ג
טרולי : √


מק"ט: Nanuk 955
מידות פנים :
אורך : 559 מ"מ
רוחב : 432 מ"מ
גובה : 259  מ"מ
טרולי : √


מק"ט : NANUK 960960b
מידות פנים:
אורך: 559 מ"מ
רוחב: 432 מ"מ
גובה: 328 מ"מ
משקל: 8.7 ק"ג
טרולי : √


מק"ט: Nanuk 963
מידות פנים :
אורך : 737 מ"מ
רוחב : 457 מ"מ
גובה : 269  מ"מ
טרולי : √


מק"ט: Nanuk 965
מידות פנים :
אורך : 737 מ"מ
רוחב : 457 מ"מ
גובה : 356  מ"מ
טרולי : √


מק"ט: Nanuk 968
מידות פנים :
אורך : 546 מ"מ
רוחב : 546 מ"מ
גובה : 300  מ"מ
טרולי : √


מק"ט: Nanuk 970
מידות פנים :
אורך : 610 מ"מ
רוחב : 610 מ"מ
גובה : 361 מ"מ
טרולי : √


בקרוב בסוף 2020

מק"ט: Nanuk 975
מידות פנים :
אורך : 762 מ"מ
רוחב :533 מ"מ
גובה : 457 מ"מ
טרולי : √


מק"ט: Nanuk 985
מידות פנים :
אורך : 930 מ"מ
רוחב :368 מ"מ
גובה : 152 מ"מ
גלגלים : √


מק"ט : NANUK 990990
מידות פנים:
אורך: 1118 מ"מ
רוחב: 368 מ"מ
גובה: 152 מ"מ
משקל:8.1 ק"ג
גלגלים : √


מק"ט : NANUK 995995
מידות פנים :
אורך : 550.00 מ"מ
רוחב : 430.00 מ"מ
גובה : 235.00 מ"מ
משקל : 4.8 ק"ג
גלגלים : √


מק"ט : NANUK 905 For DJI™ Spark
מידות פנים : 
אורך : 240.00 מ"מ
רוחב : 185.00 מ"מ
גובה : 135.00 מ"מ
משקל : 1.5 ק"ג


מק"ט :  NANUK 910 For DJI™ OSMO
מידות פנים:
אורך: 336 מ"מ
רוחב: 234 מ"מ
גובה: 104 מ"מ
משקל: 1.4 ק"ג


מק"ט :  NANUK 910 For DJI™ Mavic Air
מידות פנים: 
אורך: 336 מ"מ
רוחב: 234 מ"מ
גובה: 104 מ"מ
משקל: 1.4 ק"ג


מק"ט :  NANUK 915 For DJI™ Mavic Air Fly More
מידות פנים :
אורך : 350.00 מ"מ
רוחב : 235.00 מ"מ
גובה : 155.00 מ"מ
משקל : 2 ק"ג


מק"ט :  NANUK 915 For DJI™ Mavic Spark Fly More
מידות פנים :
אורך : 350.00 מ"מ
רוחב : 235.00 מ"מ
גובה : 155.00 מ"מ
משקל : 2 ק"ג


מק"ט: Nanuk 918  For DJI™ Goggles
מידות פנים :
אורך : 378 מ"מ
רוחב : 249 מ"מ
גובה : 218  מ"מ
משקל : 2.9 ק"ג


מק"ט : NANUK 920 For DJI™ Mavic
מידות פנים :
אורך : 380.00 מ"מ
רוחב : 265.00 מ"מ
גובה : 155.00 מ"מ
משקל : 2.3 ק"ג


מק"ט: NANUK 923 For DJI™ Ronin-S 
מידות פנים :
אורך : 422 מ"מ
רוחב : 287 מ"מ
גובה : 135  מ"מ
משקל : 2.7 ק"ג


מק"ט : NANUK 925 For DJI™ Osmo Pro/Raw
מידות פנים :
אורך : 430.00 מ"מ
רוחב : 300.00 מ"מ
גובה : 160.00 מ"מ
משקל : 2.8 ק"ג


מק"ט : NANUK 940 For DJI™ Ronin-M
מידות פנים :
אורך : 510.00 מ"מ
רוחב : 355.00 מ"מ
גובה : 200.00 מ"מ
משקל : 3.8 ק"ג


מק"ט : NANUK 945 For DJI™ Phantom 4
מידות פנים :
אורך : 550.00 מ"מ
רוחב : 430.00 מ"מ
גובה : 235.00 מ"מ
משקל : 4.8 ק"ג


מק"ט :  NANUK 950 For DJI™ Phantom 4, Phantom 3, Phantom 4 Pro, 4 Pro+, 4Pro+ 2.0/ 4 RTK
מידות פנים:
אורך: 521 מ"מ
רוחב: 389 מ"מ
גובה: 257 מ"מ
משקל: 6.8 ק"ג
טרולי : √


מק"ט : – NANUK 960 For DJI™ Ronin mx
מידות פנים:
אורך: 559 מ"מ
רוחב: 432 מ"מ
גובה: 328 מ"מ
משקל: 8.7 ק"ג
טרולי : √


מק"ט : NANUK 960 Black Magic URSA Mini 4k | 4.6 K| Pro
מידות פנים:
אורך: 559 מ"מ
רוחב: 432 מ"מ
גובה: 328 מ"מ
משקל: 8.7 ק"ג
טרולי : √


מק"ט :  NANUK 909 Glock® Pistol Case
מידות פנים :

אורך : 291 מ"מ
רוחב : 178 מ"מ
גובה : 93  מ"מ
משקל : 0.98 ק"ג


מק"ט :  NANUK 910 UP Glock® 2 Pistol Case
מידות פנים:
אורך: 336 מ"מ
רוחב: 234 מ"מ
גובה: 104 מ"מ
משקל: 1.4 ק"ג