מע' ייעודית לבדיקות נפילה

VibroMatrix – חברת METRA מגרמניה הכריזה על מערכת מודולארית רב-ערוצית מבוססת PC למדידה והקלטה של רעידות והלמים מכאניים בציר הזמן. המערכת מיועדת לביצוע בדיקות נפילה של אריזות ע"מ לדעת למדוד ולשפר את ההגנה הפיזית למוצר. כמו כן ניתן לבצע עם המערכת בדיקות דרך ובדיקות ויברציה של מערכות שונות בתנאי דרך והובלה משתנים. המערכת פשוטה להפעלה ומיועדת למהנדסי תיכנון מכאני בשלב המוקדם שלפני כניסה לניסויים במעבדות מורשות.