SHOCKLOG

חברת LAMERHOLM מאנגליה הכריזה על מכשיר חדש לאיסוף נתונים Data-Recorder של הלמים מכאניים, טמפ', לחץ לחות ופרמטרים פיזיקאליים נוספים..המכשיר RD298 USB הנו מכשיר אוטונומי לחלוטין (stand alone) כולל זיכרון וסוללה פנימיים. המכשיר מגיע כ- KIT הכולל תוכנת הפעלה כבל תקשורת ומארז פלסטי לנשיאה. עם תוכנת ההפעלה יעודית ובעזרת כבל USB ניתן להפעיל המכשיר ובתום הניסוי לפרוק ממנו נתונים ולהעלותם ע"ג המחשב. המכשיר ידידותי ופשוט להפעלה. המכשיר מציב יחס עלות/תועלת גבוה ביותר בכל התחום של בקרת שינוע והובלה